Kàu-hông Lucius 3-sè

Lucius 3-sè (1097 nî  – 1185 nî 11 goe̍h 25 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-171 jīm kàu-hông; tī 1181 nî kàu 1185 nî chāi-ūi.

Lucius 3-sè
Kàu-hông Lucius 3-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Alexander 3-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Urbanus 3-sè