Kàu-hông Urbanus 3-sè

Urbanus 3-sè (1120 nî  – 1187 nî 10 goe̍h 20 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-172 jīm kàu-hông; tī 1185 nî kàu 1187 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Urbanus 3-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 1185 nî 11 goe̍h 25 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 1187 nî 10 goe̍h 20 ji̍t
Chêng-jīm Lucius 3-sè
Kè-jīm Gregorius 8-sè
sèng-chit
Su-kàu/chú-kàu 1182 nî
Chhu-ki-kheng jīm-bēng 1173 nî 9 goe̍h
Lucius 3-sè jīm-bēng
Kò-jîn chu-sìn
Pún-miâ Uberto Crivelli
Chhut-sì 1120 nî
Sîn-sèng Lô-má Tè-kok Cuggiono
Kòe-sin 1187 nî 10 goe̍h 20 ji̍t (67 hòe)
Sîn-sèng Lô-má Tè-kok Ferrara
Kok-che̍k Sîn-sèng Lô-má Tè-kok
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Kàu-hông Urbanus 3-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Lucius 3-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Gregorius 8-sè