Kàu-hông Urbanus 3-sè

Urbanus 3-sè (1120 nî  – 1187 nî 10 goe̍h 20 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-172 jīm kàu-hông; tī 1185 nî kàu 1187 nî chāi-ūi.

Urbanus 3-sè
Kàu-hông Urbanus 3-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Lucius 3-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Gregorius 8-sè