Kàu-hông Hadrianus 4-sè

Hadrianus 4-sè (?  – 1159 nî 9 goe̍h 1 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-169 jīm kàu-hông; tī 1154 nî kàu 1159 nî chāi-ūi.

Hadrianus 4-sè
Kàu-hông Hadrianus 4-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Anastasius 4-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Alexander 3-sè