Thian-hōe (天會; 1123 nî ~ 1137 nî) sī Kim-tiâu Thài-chong ê liân-hō; chêng-āu 15 tang.

天會
Thian-hōe
1123 nî ~ 1137 nî
Kok-ka
Kim-tiâu
Kun-chú
Thài-chong
Tn̂g-té
15 tang

Tōa Tāi-chì

siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió

siu-kái

Siong-koan

siu-kái


Thian-hōe (Kim)
Chiap-sio̍k
Thian-hú
Kim-tiâu ê liân-hō Kè-sio̍k
Thian-koàn