Thian-hú (天輔; 1117 nî ~ 1123 nî) sī Kim-tiâu Thài-chó͘ ê liân-hō; chêng-āu 7 tang.

天輔
Thian-hú
1117 nî ~ 1123 nî
Kok-ka
Kim-tiâu
Kun-chú
Thài-chó͘
Tn̂g-té
7 tang

Tōa Tāi-chì

siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió

siu-kái

Siong-koan

siu-kái


Thian-hú (Kim)
Chiap-sio̍k
Siu-kok
Kim-tiâu ê liân-hō Kè-sio̍k
Thian-hōe