Kim Thài-chó͘ (Hàn-jī: 金太祖; 1068 nî 8 goe̍h 1 ji̍t – 1123 nî 9 goe̍h 19 ji̍t), miâ Oân-gân A-kut-tá (完顏阿骨打), sī Tiong-kok Kim-tiâu ê khai-kok hông-tè, hàn-miâ Oân-gân Bîn (完顏旻).

A-kut-tá ê ōe-siōng.