Magnus Henriksson (1130 nî1161 nî) sī Sūi-tián ê kok-ông.

Magnus Henriksson
Sūi-tián ê Kok-ông
Sūi-tián ê Kok-ông
Chêng-jīm Erik den helige
Phoè-ngó͘ Birgitta Haraldsdotter
Ông-sek Estridsen Ông-ka
Chhut-sì 1130 nî
Kòe-sin 1161 nî