<< 2 goe̍h >>
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
2024 nî--ê ji̍t-chì

2 goe̍h sī 1 tang ê tē-jī kó͘-goe̍h, chiàu Gregorius Le̍k-hoat lâi-kóng pêng-siông-nî ê 2 goe̍h ū 28 kang, lūn-nî ê 2 goe̍h ū 29 kang.


1 tang ê 12 kó͘-goe̍h

1 goe̍h · 2 goe̍h · 3 goe̍h · 4 goe̍h · 5 goe̍h · 6 goe̍h · 7 goe̍h · 8 goe̍h · 9 goe̍h · 10 goe̍h · 11 goe̍h · 12 goe̍h

Gōa-pō͘ liân-kiat

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 2 goe̍h