<< 6 goe̍h >>
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
2024 nî--ê ji̍t-chì

6 goe̍h sī 1 tang ê tē-la̍k kó͘-goe̍h, chiàu Gregorius Le̍k-hoat lâi-kóng 6 goe̍h ū 30 kang.


1 tang ê 12 kó͘-goe̍h

1 goe̍h · 2 goe̍h · 3 goe̍h · 4 goe̍h · 5 goe̍h · 6 goe̍h · 7 goe̍h · 8 goe̍h · 9 goe̍h · 10 goe̍h · 11 goe̍h · 12 goe̍h

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 6 goe̍h