chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 10 sè-kí | 11 sè-kí | 12 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1010 nî-tāi | 1020 nî-tāi | 1030 nî-tāi | 1040 nî-tāi | 1050 nî-tāi | 1060 nî-tāi | 1070 nî-tāi
: 1038 nî | 1039 nî | 1040 nî | 1041 nî | 1042 nî | 1043 nî | 1044 nî | 1045 nî | 1046 nî | 1047 nî | 1048 nî
1043 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Jîm-ngó͘
kàu
Kùi-bī
Gregorius le̍k 1043 nî
MXLIII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 6 kang
Hu̍t-le̍k 1587 nî
Tō-kàu-le̍k 3740 nî
Hoê-le̍k 434~435
Hông-kì 1703 nî
Tân-kì 3376 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4803~4804
Se-chōng-le̍k iông chúi bé (chu pho rta)
kàu
im chúi iûⁿ (chu mo lug)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1098 – 1099
- Shaka Samvat 965 – 966
Iran le̍k 421 – 422
Runic le̍k 1293
Assyria le̍k 5793 nî
Ethiopia le̍k 1037~1038

1043 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-la̍k.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1043 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái