Kóng-ūn (Se Hā)

Kóng-ūn (廣運; 1034 nî ~ 1036 nî) sī Se Hā Kéng-chong ê liân-hō; chêng-āu 3 tang.

廣運
Kóng-ūn
1034 nî ~ 1036 nî
Kok-ka
Se Hā
Kun-chú
Kéng-chong
Tn̂g-té
3 tang

Tōa Tāi-chìSiu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pióSiu-kái

Siong-koanSiu-kái


Kóng-ūn (Se Hā)
Chiap-sio̍k
Khai-ūn
Se Hā ê liân-hō Kè-sio̍k
Tāi-khèng