chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 10 sè-kí | 11 sè-kí | 12 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1020 nî-tāi | 1030 nî-tāi | 1040 nî-tāi | 1050 nî-tāi | 1060 nî-tāi | 1070 nî-tāi | 1080 nî-tāi
: 1051 nî | 1052 nî | 1053 nî | 1054 nî | 1055 nî | 1056 nî | 1057 nî | 1058 nî | 1059 nî | 1060 nî | 1061 nî
1056 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi It-bī
kàu
Péng-sin
Gregorius le̍k 1056 nî
MLVI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 6 kang
Hu̍t-le̍k 1600 nî
Tō-kàu-le̍k 3753 nî
Hoê-le̍k 448~449
Hông-kì 1716 nî
Tân-kì 3389 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4816~4817
Se-chōng-le̍k im bo̍k iûⁿ (shing mo lug)
kàu
iông hoé kâu (me pho spre'u)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1111 – 1112
- Shaka Samvat 978 – 979
Iran le̍k 434 – 435
Runic le̍k 1306
Assyria le̍k 5806 nî
Ethiopia le̍k 1050~1051

1056 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-it.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1056 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái