chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 10 sè-kí | 11 sè-kí | 12 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1020 nî-tāi | 1030 nî-tāi | 1040 nî-tāi | 1050 nî-tāi | 1060 nî-tāi | 1070 nî-tāi | 1080 nî-tāi
: 1046 nî | 1047 nî | 1048 nî | 1049 nî | 1050 nî | 1051 nî | 1052 nî | 1053 nî | 1054 nî | 1055 nî | 1056 nî
1051 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-în
kàu
Sin-báu
Gregorius le̍k 1051 nî
MLI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 6 kang
Hu̍t-le̍k 1595 nî
Tō-kàu-le̍k 3748 nî
Hoê-le̍k 442~443
Hông-kì 1711 nî
Tân-kì 3384 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4811~4812
Se-chōng-le̍k iông thih hó͘ (lcags pho stag)
kàu
im thih thò͘ (lcags mo yos)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1106 – 1107
- Shaka Samvat 973 – 974
Iran le̍k 429 – 430
Runic le̍k 1301
Assyria le̍k 5801 nî
Ethiopia le̍k 1045~1046

1051 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-jī.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1051 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái