1091 nî

chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 10 sè-kí | 11 sè-kí | 12 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1060 nî-tāi | 1070 nî-tāi | 1080 nî-tāi | 1090 nî-tāi | 1100 nî-tāi | 1110 nî-tāi | 1120 nî-tāi
: 1086 nî | 1087 nî | 1088 nî | 1089 nî | 1090 nî | 1091 nî | 1092 nî | 1093 nî | 1094 nî | 1095 nî | 1096 nî
1091 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-ngó͘
kàu
Sin-bī
Gregorius le̍k 1091 nî
MXCI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 6 kang
Hu̍t-le̍k 1635 nî
Tō-kàu-le̍k 3788 nî
Hoê-le̍k 484~485
Hông-kì 1751 nî
Tân-kì 3424 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4851~4852
Se-chōng-le̍k iông thih bé (lcags pho rta)
kàu
im thih iûⁿ (lcags mo lug)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1146 – 1147
- Shaka Samvat 1013 – 1014
Iran le̍k 469 – 470
Runic le̍k 1341
Assyria le̍k 5841 nî
Ethiopia le̍k 1085~1086

1091 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-saⁿ.

Liân-hōSiu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goânSiu-kái

Sū-kiāⁿSiu-kái

Kok-ka léng-tō-chiáSiu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1091 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Chham-khó chu-liāuSiu-kái