Kàu-hông Victor 3-sè

Victor 3-sè (?  – 1087 nî 9 goe̍h 16 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-158 jīm kàu-hông; tī 1086 nî kàu 1087 nî chāi-ūi.

Victor 3-sè
Kàu-hông Victor 3-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Gregorius 7-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Urbanus 2-sè