Kàu-hông Paschalis 2-sè

Paschalis 2-sè (?  – 1118 nî 1 goe̍h 21 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-160 jīm kàu-hông; tī 1099 nî kàu 1118 nî chāi-ūi.

Paschalis 2-sè
Kàu-hông Paschalis 2-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Urbanus 2-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Gelasius 2-sè