Kàu-hông Gelasius 2-sè

Gelasius 2-sè (?  – 1119 nî 1 goe̍h 29 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-161 jīm kàu-hông; tī 1118 nî kàu 1119 nî chāi-ūi.

Gelasius 2-sè
Kàu-hông Gelasius 2-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Paschalis 2-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Callistus 2-sè