chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 11 sè-kí | 12 sè-kí | 13 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1070 nî-tāi | 1080 nî-tāi | 1090 nî-tāi | 1100 nî-tāi | 1110 nî-tāi | 1120 nî-tāi | 1130 nî-tāi
: 1097 nî | 1098 nî | 1099 nî | 1100 nî | 1101 nî | 1102 nî | 1103 nî | 1104 nî | 1105 nî | 1106 nî | 1107 nî
1102 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Sin-sū
kàu
Jîm-ngó͘
Gregorius le̍k 1102 nî
MCII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 7 kang
Hu̍t-le̍k 1646 nî
Tō-kàu-le̍k 3799 nî
Hoê-le̍k 495~496
Hông-kì 1762 nî
Tân-kì 3435 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4862~4863
Se-chōng-le̍k im thih choâ (lcags mo sbrul)
kàu
iông chúi bé (chu pho rta)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1157 – 1158
- Shaka Samvat 1024 – 1025
Iran le̍k 480 – 481
Runic le̍k 1352
Assyria le̍k 5852 nî
Ethiopia le̍k 1096~1097

1102 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-saⁿ.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1102 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái