Kàu-hông Ioannes 19-sè

Ioannes 19-sè (?  – 1032 nî 11 goe̍h 9 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-144 jīm kàu-hông; tī 1024 nî kàu 1032 nî chāi-ūi.

Ioannes 19-sè
Kàu-hông Ioannes 19-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Benedictus 8-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Benedictus 9-sè