Kàu-hông Benedictus 9-sè

Benedictus 9-sè (?  – 1055 nî ) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-145 jīm kàu-hông; tī 1032 nî kàu 1044 nî, 1045 nî, kap 1047 nî kàu 1048 nî chāi-ūi.

Benedictus 9-sè
Kàu-hông Benedictus 9-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Ioannes 19-sè
Kàu-hông
1032 - 1044
Kè-sio̍k
Silvester 3-sè
Chiap-sio̍k
Silvester 3-sè
Kàu-hông
1045
Kè-sio̍k
Gregorius 6-sè
Chiap-sio̍k
Clemens 2-sè
Kàu-hông
1047 - 1048
Kè-sio̍k
Damasus 2-sè