Kàu-hông Gregorius 6-sè

Gregorius 6-sè (?  – 1048 nî ) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-148 jīm kàu-hông; tī 1045 nî kàu 1045 nî chāi-ūi.

Gregorius 6-sè
Kàu-hông Gregorius 6-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Benedictus 9-sè
Kàu-hông
1045 - 1046
Kè-sio̍k
Clemens 2-sè