chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 10 sè-kí | 11 sè-kí | 12 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 970 nî-tāi | 980 nî-tāi | 990 nî-tāi | 1000 nî-tāi | 1010 nî-tāi | 1020 nî-tāi | 1030 nî-tāi
: 996 nî | 997 nî | 998 nî | 999 nî | 1000 nî | 1001 nî | 1002 nî | 1003 nî | 1004 nî | 1005 nî | 1006 nî
1001 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-chú
kàu
Sin-thiú
Gregorius le̍k 1001 nî
MI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 6 kang
Hu̍t-le̍k 1545 nî
Tō-kàu-le̍k 3698 nî
Hoê-le̍k 391~392
Hông-kì 1661 nî
Tân-kì 3334 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4761~4762


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1056 – 1057
- Shaka Samvat 923 – 924
Iran le̍k 379 – 380
Runic le̍k 1251
Assyria le̍k 5751 nî
Ethiopia le̍k 995~996

1001 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-saⁿ.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1001 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái