Lūi-pia̍t:1582 nî gē-su̍t

1580 · 1581 · 1582 · 1583 · 1584 · 1585 · 1586 · 1587 · 1588 · 1589 ·


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1582 nî gē-su̍t

Tī lūi-pia̍t "1582 nî gē-su̍t" ê ia̍h

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.