1582 nî gē-su̍t

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1582 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

... 1572 · 1573 · 1574 · 1575 · 1576 · 1577 · 1578
1579 · 1580 · 1581 · 1582 · 1583 · 1584 · 1585
1586 · 1587 · 1588 · 1589 · 1590 · 1591 · 1592 ...

Sū-kiāⁿSiu-kái

Tián-lámSiu-kái

Chok-phínSiu-kái

Ti̍t-chióngSiu-kái

Jîn-bu̍tSiu-kái

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Chham-khóSiu-kái

Siong-koanSiu-kái