1574 nî gē-su̍t

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1574 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

... 1564 · 1565 · 1566 · 1567 · 1568 · 1569 · 1570
1571 · 1572 · 1573 · 1574 · 1575 · 1576 · 1577
1578 · 1579 · 1580 · 1581 · 1582 · 1583 · 1584 ...

Sū-kiāⁿSiu-kái

Tián-lámSiu-kái

Chok-phínSiu-kái

Ti̍t-chióngSiu-kái

Jîn-bu̍tSiu-kái

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Chham-khóSiu-kái

Siong-koanSiu-kái