1574 nî kho-ha̍k

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1574 nî kho-ha̍k ê hoat-hiān kap ki-su̍t ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm chōe-chōe tiōng-iàu ê kho-ha̍k siong-koan sū-kiāⁿ.

... 1564 · 1565 · 1566 · 1567 · 1568 · 1569 · 1570
1571 · 1572 · 1573 · 1574 · 1575 · 1576 · 1577
1578 · 1579 · 1580 · 1581 · 1582 · 1583 · 1584 ...

Léng-he̍kSiu-kái

Bu̍t-lí-ha̍kSiu-kái

Hòa-ha̍kSiu-kái

I-ha̍kSiu-kái

Seng-bu̍t-ha̍kSiu-kái

Sò͘-ha̍kSiu-kái

Thian-bûn-ha̍kSiu-kái

Ki-su̍tSiu-kái

Jîn-bu̍tSiu-kái

Ti̍t-chióngSiu-kái

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Chham-khóSiu-kái