Lūi-pia̍t:159 nî kòe-sin

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Lūi-pia̍t:159 nî kòe-sin

159 nî kòe-sin ê jîn-bu̍t.

Siong-koan: 159 nî chhut-sì.

"Chit ê lūi-pia̍t hiān-chhú-sî bô poàⁿ hāng."