Lūi-pia̍t:1603 nî bûn-ha̍k

Siūⁿ-beh liáu-kái koh-khah chē chu-liāu, chhiáⁿ chham-khó 1603 nî bûn-ha̍k.


1600 · 1601 · 1602 · 1603 · 1604 · 1605 · 1606 · 1607 · 1608 · 1609 ·


Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1603 nî bûn-ha̍k

Tī "1603 nî bûn-ha̍k" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.