Lūi-pia̍t:1608 nî gē-su̍t

1600 · 1601 · 1602 · 1603 · 1604 · 1605 · 1606 · 1607 · 1608 · 1609 ·


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1608 nî gē-su̍t

Tī "1608 nî gē-su̍t" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.