Lūi-pia̍t:1627 nî kho-ha̍k

1620 · 1621 · 1622 · 1623 · 1624 · 1625 · 1626 · 1627 · 1628 · 1629 ·


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1627 nî kho-ha̍k

Tī lūi-pia̍t "1627 nî kho-ha̍k" ê ia̍h

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.