Lūi-pia̍t:1628 nî gē-su̍t

1620 · 1621 · 1622 · 1623 · 1624 · 1625 · 1626 · 1627 · 1628 · 1629 ·


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1628 nî gē-su̍t

Tī lūi-pia̍t "1628 nî gē-su̍t" ê ia̍h

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.