Lūi-pia̍t:1657 nî bûn-ha̍k

Siūⁿ-beh liáu-kái koh-khah chē chu-liāu, chhiáⁿ chham-khó 1657 nî bûn-ha̍k.


1650 · 1651 · 1652 · 1653 · 1654 · 1655 · 1656 · 1657 · 1658 · 1659 ·


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1657 nî bûn-ha̍k

Tī lūi-pia̍t "1657 nî bûn-ha̍k" ê ia̍h

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.