Lūi-pia̍t:1693 nî gē-su̍t

1690 · 1691 · 1692 · 1693 · 1694 · 1695 · 1696 · 1697 · 1698 · 1699 ·


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1693 nî gē-su̍t

Tī lūi-pia̍t "1693 nî gē-su̍t" ê ia̍h

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.