Lūi-pia̍t:1694 nî gē-su̍t

1690 · 1691 · 1692 · 1693 · 1694 · 1695 · 1696 · 1697 · 1698 · 1699 ·


Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1694 nî gē-su̍t

Tī "1694 nî gē-su̍t" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.