Lūi-pia̍t:1722 nî bûn-ha̍k

Siūⁿ-beh liáu-kái koh-khah chē chu-liāu, chhiáⁿ chham-khó 1722 nî bûn-ha̍k.


1720 · 1721 · 1722 · 1723 · 1724 · 1725 · 1726 · 1727 · 1728 · 1729 ·


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1722 nî bûn-ha̍k

Tī lūi-pia̍t "1722 nî bûn-ha̍k" ê ia̍h

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.