Lūi-pia̍t:1772 nî gē-su̍t

1770 · 1771 · 1772 · 1773 · 1774 · 1775 · 1776 · 1777 · 1778 · 1779 ·


Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1772 nî gē-su̍t

Tī "1772 nî gē-su̍t" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.