Lūi-pia̍t:1779 nî gē-su̍t

1770 · 1771 · 1772 · 1773 · 1774 · 1775 · 1776 · 1777 · 1778 · 1779 ·


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1779 nî gē-su̍t

Tī lūi-pia̍t "1779 nî gē-su̍t" ê ia̍h

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.