Lūi-pia̍t:1805 nî

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1805 nî

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 9 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 9 lūi.

1

H

S

Tī "1805 nî" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.