Lūi-pia̍t:1828 nî kho-ha̍k

1820 · 1821 · 1822 · 1823 · 1824 · 1825 · 1826 · 1827 · 1828 · 1829 ·


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1828 nî kho-ha̍k

Tī "1828 nî kho-ha̍k" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.