Lūi-pia̍t:1829 nî kho-ha̍k

1820 · 1821 · 1822 · 1823 · 1824 · 1825 · 1826 · 1827 · 1828 · 1829 ·


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1829 nî kho-ha̍k

Tī lūi-pia̍t "1829 nî kho-ha̍k" ê ia̍h

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.