Lūi-pia̍t:1839 nî kho-ha̍k

1830 · 1831 · 1832 · 1833 · 1834 · 1835 · 1836 · 1837 · 1838 · 1839 ·


Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1839 nî kho-ha̍k

Tī "1839 nî kho-ha̍k" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.