Lūi-pia̍t:1933 nî im-ga̍k

1930 · 1931 · 1932 · 1933 · 1934 · 1935 · 1936 · 1937 · 1938 · 1939 ·

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1933 nî im-ga̍k

Tī "1933 nî im-ga̍k" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.