Lūi-pia̍t:1946 nî kho-ha̍k

1940 · 1941 · 1942 · 1943 · 1944 · 1945 · 1946 · 1947 · 1948 · 1949 ·


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1946 nî kho-ha̍k

Tī lūi-pia̍t "1946 nî kho-ha̍k" ê ia̍h

Ē-kha 5 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 5 ia̍h.