Lūi-pia̍t:1979 nî kho-ha̍k

1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 ·


Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1979 nî kho-ha̍k

Tī "1979 nî kho-ha̍k" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 3 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 3 ia̍h.