Lūi-pia̍t:1976 nî kho-ha̍k

1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 ·


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1976 nî kho-ha̍k

Tī lūi-pia̍t "1976 nî kho-ha̍k" ê ia̍h

Ē-kha 3 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 3 ia̍h.