1976 nî 4 goe̍h 29 ji̍t sit-ji̍t

1976-nî 4-goe̍h 29-ji̍t sit-ji̍t sī tī 1976 nî 4 goe̍h 29 ji̍t hoat-seng ê chi̍t pái Khoân sit-ji̍t.

1976 nî 4 goe̍h 29 ji̍t sit-ji̍t

1976-nî 4-goe̍h 29-ji̍t sit-ji̍t ê lō͘-kèng tô͘
Sit-ji̍t chu-liāu
Lūi-hêng Khoân sit-ji̍t
Gamma 0.3378
Si̍t-hun 0.9421
Saros 128 ( pái tong-tiong ê tē pái)
Si̍t-sīm
Tn̂g-tō͘ 6-hun 41-bió
Ti̍t-kèng 227 km
Khai-sí sî-kan (UTC)
Si̍t-sīm 10:24:18
Chit-pái sit-ji̍t í-keng kiat-sok (Keng-sin)