Lūi-pia̍t:1992 nî kho-ha̍k

1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 ·


Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1992 nî kho-ha̍k

Tī "1992 nî kho-ha̍k" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 4 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 4 ia̍h.