1992 nî 1 goe̍h 4 ji̍t sit-ji̍t

1992-nî 1-goe̍h 4-ji̍t sit-ji̍t sī tī 1992 nî 1 goe̍h 4 ji̍t hoat-seng ê chi̍t pái Khoân sit-ji̍t.

1992 nî 1 goe̍h 4 ji̍t sit-ji̍t

1992-nî 1-goe̍h 4-ji̍t sit-ji̍t ê lō͘-kèng tô͘
Sit-ji̍t chu-liāu
Lūi-hêng Khoân sit-ji̍t
Gamma 0.4091
Si̍t-hun 0.9179
Saros 141 ( pái tong-tiong ê tē pái)
Si̍t-sīm
Tn̂g-tō͘ 11-hun 41-bió
Ti̍t-kèng 340 km
Khai-sí sî-kan (UTC)
Si̍t-sīm 23:05:37
Chit-pái sit-ji̍t í-keng kiat-sok (Keng-sin)