Lūi-pia̍t:210 nî kòe-sin

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Lūi-pia̍t:210 nî kòe-sin

210 nî kòe-sin ê jîn-bu̍t.

Siong-koan: 210 nî chhut-sì.

Tī "210 nî kòe-sin" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.