Lūi-pia̍t:32 nî kòe-sin

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Lūi-pia̍t:32 nî kòe-sin

032 nî kòe-sin ê jîn-bu̍t.

Siong-koan: 032 nî chhut-sì.

"Chit ê lūi-pia̍t hiān-chhú-sî bô poàⁿ hāng."